Deurbeleid

Geldt alleen voor (zaterdag)

Kledingvoorschrift

hanteert een trendy stijl, dit zien we ook graag terug in de kleding van onze bezoekers. Daarom zullen mensen die trendy gekleed zijn de voorkeur genieten. Dit houdt in dat spijkerbroeken (uitzonderingen daar gelaten), gympen, sportkleding best leuk kunnen zijn, maar niet voor een bezoek aan

Algemeen

Bovenstaande regels zullen de basis vormen voor een bezoek aan Maar er zijn altijd uitzonderingen. Onze mensen bij de deur doen hun uiterste best om hun werk bij de deur zo goed mogelijk uit te voeren, wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan best eens voorkomen dat mensen in bepaalde situaties teleurgesteld worden, maar over alles kan gepraat worden met het management van . Iedere individuele vraag of klacht kunt u mailen naar wij zullen die zorgvuldig behandelen.


Huisregels

die voor ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie Terneuzen worden vermeld, terwijl ook de toegang zal worden ontzegd.

1.
Op diverse plaatsen in hangen camera's. Een ieder die bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Indien nodig geacht kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
2.
Geen toegang voor personen jonger dan 17 jaar. Iedere bezoeker dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
3.
Bij binnenkomst is ieder verplicht zich aan een controle te onderwerpen op het bezit van wapens/drugs. Een metaaldetector is aanwezig. Ook binnen kan, indien gewenst, een controle uitgevoerd worden. Dit in verband om de algemene veiligheid te beschermen. Bij constatering wordt de politie Terneuzen gewaarschuwd.
4.
Het gebruik, het bezit en/of verhandelen van soft-/harddrugs is verboden. Bij constatering wordt de politie Terneuzen gewaarschuwd.
5.
Het is verboden in of rond goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
6.
Ongewenste intimiteiten, asociaal en agressief gedrag wordt niet getolereerd.
7.
Iedere bezoeker dient correct en verzorgd verkleed te gaan.
Sportschoenen, sportkleding, shorts en caps zijn niet toegestaan.

8.
Het gebruik van de garderobe is verplicht en kost €1,-
9.
Aanwijzingen van het personeel dienen ten aller tijde opgevolgd te worden.
10.
Buitensporige consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan.
11.
Het is verboden eigendommen van mee naar buiten te nemen. Hieronder vallen ook restanten van dranken en glazen.
12.
Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.
13.
Het is de gastheren aan de deur toegestaan, bij monde van de exploitant, bezoekers de toegang tot de zaak te ontzeggen, dan wel uit de zaak te verwijderen.
14.
Bij de portier is een verbandtrommel aanwezig waar eerste hulp kan worden verleend.
15.
Indien u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd na het moment van ontstaan daarvan direct te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtrecht.
16.
De directie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade/verlies en/of diefstal voor in de garderobe opgehangen kleding.

De Directie